در انتخاب خود شک نکنید

آدرس کارخانه :

شهر قدس، بلوار ۴۵ متری کلهر ، خیابان کوشان، پلاک ۱۴

تلفن: ۴۶۸۸۳۸۱۳  – ۴۶۸۵۳۸۸۰ – ۰۲۱

فاکس: ۴۶۸۵۳۸۸۰ – ۰۲۱